SMMM Staja Giriş Sınavı

SMMM Staja Giriş Sınavı Hakkında

SMMM Staja Giriş Sınavı‘ na, 3568 sayılı Kanun’un öğrenim şartlarını taşıyan ve TÜRMOB tarafından belirlenen staj giderlerini yatırmış olan adaylar katılır. Bu sınavdan 60 puan ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına sahip olur.
SMMM Staja Giriş Sınavı TÜRMOB –TESMER tarafından tayin edilen (Üniversite veya ÖSYM v.b) kurumlara yaptırılır.

Sınavda, adaylara Genel Kültür ve Yetenek ile Alan Bilgisi Testleri uygulanır.

2016 yılında yapılacak ilk Staja Giriş Sınavı’ndan itibaren (bu sınav dahil) , Sınavda 30 adet “Genel Kültür ve Yetenek”, 100 adet “Alan Bilgisi” olmak üzere toplam 130 adet soru yer alacaktır. Sınavın değerlendirilmesinde, “Genel Kültür ve Yetenek” soruları % 20, “Alan Bilgisi” soruları % 80 oranları ile dikkate alınacaktır. Sınavın “Genel Kültür ve Yetenek” bölümünde yer alan sınav konularına “Yabancı Dil” eklenmiştir. 4. Yabancı dil konusu, “Almanca, Fransızca ya da İngilizce” dillerini kapsayacaktır. Staja Giriş Sınavı, test biçiminde yapılır ve değerlendirme ölçütü TESMER tarafından belirlenir.
SMMM Staja Giriş Sınavı değerlendirme, sınavın yapısı itibariyle; mutlak değerlendirme ya da bağıl değerlendirme sistemi ile yapılabilir. Mevcut uygulamada Staja Giriş Sınavı bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. Bu sisteme ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

SMMM Staja Giriş Sınavı’na  giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı puanları (Genel Kültür ve Alan Bilgisi) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha sonra bu iki ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine bağlı olarak, soruların %55’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı sınavlar olduğu gibi soruların %63’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız bulunduğu sınavlar da olmuştur. Bu dağılımı oluşturduktan sonra staj yönetmeliğinin 7.maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja kabul edilmektedir.

Sınav Genel Kültür ile Alan Bilgisi olmak üzere iki başlık altında yapılmaktadır.

Genel Kültür ve Yetenek (Toplam 30 Soru)
Türkçe 7 Soru
Matematik 8 Soru
Tarih 5 Soru
Yabancı Dil 10 Soru
Alan Bilgisi (Toplam 100 Soru)
Finansal Muhasebe 26 Soru
·  Finansal Muhasebe

·  Muhasebe Bilgi Sistemi

·  Uluslararası Muhasebe Kuruluşları

·  Muhasebe Standartları

Maliyet Muhasebesi 8 Soru
Finansal Tablolar Analizi 8 Soru
Muhasebe Denetimi 16 Soru
Ekonomi 6 Soru
Maliye 6 Soru
Meslek Hukuku 6 Soru
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 6 Soru
Vergi Hukuku 6 Soru
Ticaret Hukuku 6 Soru
Borçlar Hukuku 6 Soru

SMMM Staja Giriş Sınavı Eğitim Programları

TARIH GÜN SAAT GRUP
23.03.2019 CUMARTESI – PAZAR 09:00 – 17:00  STAJ 1
06.04.2019 CUMARTESI – PAZAR 09:00 – 17:00  STAJ 2
08.04.2019 HAFTA İÇİ AKŞAM 19:00 – 22:00  STAJ 3
13.04.2019 CUMARTESİ – PAZAR 09:00 – 17:00  STAJ 4

Başlangıç tarihleri şubelere göre değişiklik gösterebilir. Tercih edeceğiniz şube ile irtibata geçiniz. 

SMMM Staja Giriş Sınavı Başarılarımız

SMMM Staja Giriş Sınavı Sıkça Sorulan Sorular

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş Sınavı'na (SGS) Kimler Başvurabilir.

Sınava katılmak isteyen adayların, İşletme, İktisat, Muhasebe, Hukuk, Maliye, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakültelerden en az lisans düzeyinde mezun olması gerekmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj süresi ne kadardır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için staj süresi 3 yıldır.

SMMM Staja Giriş Sınavı'na (SGS) başvuruları nereye yapılır.

Sınav başvuruları bulunduğu ilin Meslek Odasına yapılır.

SMMM Staja Giriş Sınavı'na (SGS) sınav başvuruları yılın hangi dönemlerinde yapılır.

Staja Giriş Sınavı için başvurular, her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır.

SMMM Staja Giriş Sınavı (SGS) ne zaman ve yılda kaç defa yapılır.

Staja Giriş Sınavı yılda 3 kez düzenlenmekte olup, sınav tarihleri yıllık olarak ilan edilir.

SMMM Staja Giriş Sınavı (SGS) hangi kurum tarafından yapılmaktadır.

Staja Giriş Sınavı 2014 yılından itibaren Ankara Üniversitesi tarafından yapılmaktadır.

SMMM Staja Giriş Sınavın'da (SGS) ilk girişte başarılı olamayanlar tekrar kaç sınava daha katılabilirler?

Staja giriş sınavında ilk girişinde başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde açılacak 9 sınava daha girebilirler. Bir dosya kapsamında ilk sınav dahil toplam 10 sınava katılma hakkı vardır. Bu sınav hakkını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlardan dileyenler yeniden staj dosyası açtırarak sınava katılabilirler.

SMMM Staja Giriş Sınavı (SGS) konu başlıkları nelerdir, hangi alanlardan sorumlu olarak sınava girilir, Sınav kuralları nelerdir?

Staja Giriş sınavı test yöntemi ile yapılır. (Sınavda yanlış doğruyu götürmez, hesap makinesi kullanımı yasaktır) Sınav Genel Kültür ile Alan Bilgisi olmak üzere iki başlık altında yapılmaktadır.
Genel Kültür ve Yetenek (Toplam 30 Soru)
Türkçe 7 Soru
Matematik 8 Soru
Tarih 5 Soru
Yabancı Dil 10 Soru
Alan Bilgisi (Toplam 100 Soru)
Finansal Muhasebe 26 Soru
• Finansal Muhasebe
• Muhasebe Bilgi Sistemi
• Uluslararası Muhasebe Kuruluşları
• Muhasebe Standartları
Maliyet Muhasebesi 8 Soru
Finansal Tablolar Analizi 8 Soru
Muhasebe Denetimi 16 Soru
Ekonomi 6 Soru
Maliye 6 Soru
Meslek Hukuku 6 Soru
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 6 Soru
Vergi Hukuku 6 Soru
Ticaret Hukuku 6 Soru
Borçlar Hukuku 6 Soru

SMMM Staja Giriş sınavında başarılı olanlar kaç yıl içinde staja başlayabilirler?

Staja giriş sınavında başarılı olanlar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja başlama döneminden itibaren 3 yıl içerisinde staja başlayabilirler. Bu süre içerisinde staja başlamayanların sınav sonucu geçersiz sayılır ve dosyaları işlemden kaldırılır.

SMMM Staja Giriş, Staj yapılacak işyerleri hangileridir?

Staj, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde yapılır.

Meslek mensubu gözetim ve denetiminde staj yapan aday meslek mensupları, bu stajlarını bir ticari işletmenin merkezinde, bağımlı veya sözleşmeli meslek mensubunun denetim ve gözetiminde yaparlar. İşletmelerde, muhasebe biriminde görev yapan meslek mensubu sayısı kadar kişi staj yapabilir.

İşletmelerde, bağımlı meslek mensubunun gözetiminde yapılan stajda, aday ile meslek mensubunun aynı işyeri numarasında çalışması gereklidir.

Başka odaya bağlı meslek mensubunun gözetiminde staj yapılabilir. (Örn: Ankara ilinde faaliyet gösteren bir işletmede bağımlı çalışan İstanbul SMMM Odası üyesi meslek mensubunun gözetiminde staj yapılması).

Meslek mensubu gözetiminde staj yapan adayların stajları sırasında, stajına onay veren meslek mensubunun sağlık mazereti nedeni ile geçici süreli raporlu olması halinde durumun rapor ile belgelenmesi koşuluyla bu dönemde geçen staj süresi geçerli sayılır.

İşletmelerde, şirket müdürü veya yönetim kurulu üyesi olarak görev yapanların staj başvuruları kabul edilmez.

İşletmelerin şubelerinde, temsilciliklerinde, şantiyelerinde, fabrikalarında, irtibat bürolarında, satış mağazalarında, tahsilat merkezlerinde, teşhir yerlerinde ve bölge müdürlüklerinde … vb. staj yapılamaz. Ancak; staj yapılacak işletmenin merkez adresinde, muhasebe birimi ve muhasebe çalışanı bulunmuyorsa; bu işletmenin idari, hukuki ve iktisadi faaliyetlerinin toplandığı, mali tablolarının konsolide edilerek düzenlendiği işyerindeki muhasebe biriminde aşağıdaki tespit ve işlemlere bağlı olarak staj yapılmasına izin verilir.

İşletme adına kayıtlı işyerlerinde (irtibat bürolarında, satış mağazalarında, tahsilat merkezlerinde, teşhir yerlerinde ve işletme merkezinde) muhasebe birimi ve muhasebe çalışanın olup olmadığı bu işyerlerine ilişkin SGK hizmet listeleri ile belgelenmesi halinde 23 muhasebe meslek kodu bulunan işyerinde staj yapılmasına izin verilir.

İşletmeye ait birden fazla işyerinde muhasebe meslek kodu var ise bu işletmede staj yapılamasına izin verilmez. Bu durumda olan başvurular; istenen bilgi ve belgeler eşliğinde TESMER Şubeleri / Odalar tarafından değerlendirilerek Oda görüşü ile birlikte karara bağlanmak üzere TESMER’e gönderilir. Konu TESMER Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır ve bu karar yazılı olarak ilgili TESMER Şubesine / Odaya bildirilir.

Meslek mensubu denetimi altında staj yapılacak ise staja onay veren meslek mensubu ile adayın çalıştığı işyeri arasında müşavirlik hizmet sözleşmesi yapılmış olması şartı aranır.

Yüksek lisans ve doktora eğitiminde geçen sürelerin ne kadarı staj süresinden sayılır?

Lisans öğrenimini 3568 sayılı Yasa’nın 5/A-a maddesinde belirtilen alanlarda tamamlamış ve aynı alanlarda yüksek lisans eğitimi görenlerin bu eğitimde geçen süreleri, yüksek lisans diplomasının teslim edilmesi koşuluyla bir yıllık staj süresinden sayılır. Yasada belirtilen ilgili konularda doktora yapmış olanların ise bu eğitimde geçen sürelerinin 18 ayı, doktora diplomasının verilmesi koşuluyla staj süresinden sayılır. (Bu uygulamadan yararlananların, yüksek lisans eğitimi ve kurs ve seminerlerde geçen eğitim süresi staj süresinden sayılmaz.)

Staj değerlendirme formları (tezkiye) kimler tarafından düzenlenir ve staj değerlendirme notunun en az kaç puan olması gerekir?

Aday meslek mensuplarının, stajda geçen her yılı için yanında, gözetim ve denetimde staj yapılan meslek mensupları tarafından 100 puan üzerinden Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) düzenlenir. Meslek mensubu tarafından verilen bu not Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında ayrı bir ders gibi ortalama hesabında dikkate alınır.

Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) staj dosyası içeriğinde matbu olarak yer almaktadır. Yanında veya gözetim ve denetiminde üç aydan (90 gün) az staj yapan adaylar için Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) düzenlenmez. Staj veren meslek mensubu aynı yıl için birden fazla Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) düzenleyemez ve daha önce düzenlemiş değerlendirme formunda değişiklik yapılamaz.

25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra staja başlayan adaylar için staj değerlendirme notunun en az 80 puan olması gereklidir. Staj değerlendirme notu 80 puanın altında olan adayların stajları geçersiz sayılır.

Kayıt Olmadan Derslere Katılma İmkanı Sunan
Tek Eğitim Kurumuyuzve bununla Gurur duyuyoruz.
nasıl yardımcı olabiliriz?

Bilge Eğitim Kurumları olarak size daha iyi bir eğitim vermek amacıyla yandaki detaylı bilgi formunu doldurmanızı rica ederiz. Eğitim Danışmanlarımız size en kısa sürede geri dönüş sağlayacaklardır.

  • - Şube Seçiniz -
  • Kadıköy Bilge Eğitim Kurumları
Kadıköy Bilge Eğitim Kurumları
Mecidiyeköy Bilge Eğitim Kurumları
Gebze Bilge Eğitim Kurumları
  • Hacı Halil Mah. Çeşme Cad. No:33 Suathan İş Hanı Kat:4 D:9 GEBZE

  • 0262 641 9444

Gaziosmanpaşa Bilge Eğitim Kurumları
  • Hacı Halil Mah. Çeşme Cad. No:33 Suathan İş Hanı Kat:4 D:9 GEBZE

  • 0212 615 7922

Sakarya Bilge Eğitim Kurumları
  • Bahçelievler Mah. 9.Cadde Mali Müşavirler Sokağı No:4 Serdivan / SAKARYA

  • 0264 281 8200

Uzaktan Eğitim Merkezi