Vergisel Risklerin Tespiti, Analizi ve Çözümü Eğitimi

Eğitim Yeri

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI KADIKÖY ŞUBESİ

ADRES: Osmanağa Mah. Yoğurtçu Şükrü Sokak No:35

KADIKÖY / İSTANBUL

 Eğitim İçeriği

 KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN RİSK OLUŞTURABİLECEK KONULAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

 • Mükellefiyet açısından analiz
 • İstisnaların uygulanmasında dikkat edilecek hususlar ve tespitler
 • Vergi matrahından düşülebilecek giderlerin tespiti ve incelikleri
 • Geçmiş yıl zararlarının hesaplanması ve mahsubu
 • İndirimlerin uygulanmasında dikkat edilecek hususlar
 • Örtülü sermaye açısından risklerin tespiti ve çözümü
 • Transfer fiyatlandırması açısından risklerin tespiti ve çözümü
 • Kontrol edilen yabancı kurum kazançlarının değerlendirilmesi
 • Kurumlar vergisi açısından birleşme, bölünme, nevi değiştirmede dikkat edilecek hususlar
 • Kurumlar vergisinde vergi sorumluluğu ve tevkifat durumları
 • Yurtdışında ödenen vergilerin mahsubunda dikkat edilecek hususlar

 

KDV AÇISINDAN RİSK OLUŞTURABİLECEK KONULAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

 • İstisnaya tabi işlemlerin yorumlanması ve uygulanması
 • Vergi tevkifatı ve sorumluluk
 • Matrahın tespitinde dikkat edilecek hususlar (matraha dahil ve dahil olmayan unsurlar)
 • Vergi indirimi ve indirilemeyecek katma değer vergisinin tespiti
 • Vergi iadesi alırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve çözümlenmesi

 

VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN RİSK OLUŞTURABİLECEK KONULAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

 • Vergisel ödevler ve uyulmaması durumunda yaptırımlar
 • Vergi usul kanununa göre iktisadi kıymetlerde değerleme ve dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Vergi usul kanununa göre amortismanlar ve uygulaması
 • Vergi cezaları ve vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları

 

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI AÇISINDAN VERGİSEL RİSKLER

 • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının hukukumuzdaki yeri ve önemi
 • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında yer alan tanımların anlaşılması ve yanlış anlamaların önüne geçilmesi
 • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında belirtilen kazanç ve iratların anlamları ve ayrıştırmada incelikler
 • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından faydalanmak için gerekli işlemler ve tedbirler

Eğitim Tarihi, Saati ve Ücreti  

10 HAZİRAN 2018

13:00 – 19:00

EĞİTİM ÜCRETİ: 100 TL

EĞİTMEN : R.Levent ÇALIKOĞLU

 

Not: Eğitim Dökümanları Katılımcılara Ücretsiz Olarak Verilecektir.